From there are immediately begin receiving financial encourage you could Merchant Cash Advance Merchant Cash Advance face at our five minute application approval.

Skip to content

Portrait in progress: Katrien Voorspoels

2010 October 2
by Kurt


Ik ben begonnen aan een reeks portretten waarbij ik fotografie en film combineer. Ik volg mensen over langere tijd en deel de resultaten tijdens het maken.

Toen ik in juli foto’s maakte van tango op het Krugerplein (hier, hier en hier), was er één danseres die me telkens ontglipte. Achteraf vroeg ik haar om een portret te mogen maken. Nog meer resultaten vind je hier.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS