From there are immediately begin receiving financial encourage you could Merchant Cash Advance Merchant Cash Advance face at our five minute application approval.

Skip to content

De helaasheid der dingen

2010 September 12
by Kurt


‘De helaasheid der dingen’ (Felix van Groeningen) blijft prijzen winnen. Nu hebben ze ook nog eens de Vlaamse Filmprijzen afgeschuimd. Ik wens ze er nog eens dubbel zo veel toe. Het blijft mijn favoriete Belgische film, ook nu ik hem toch eens een keer als geheel heb bekeken, na hem ongeveer honderdvijftig keer in stukjes te hebben gezien. Fantastisch op alle vlakken, dus ook bravo Nico (montage) en Ruben (fotografie).

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS